Nama Lahir
Jimly Asshiddiqie
Tanggal Lahir
17 April 1956 (65 thn)
Shio
Zodiak
Nama Lahir
Muhammad Sirajuddin Syamsuddin
Tanggal Lahir
31 August 1958 (63 thn)
Shio
Zodiak
Nama Lahir
Muhammad Rizieq Shihab
Tanggal Lahir
24 August 1965 (56 thn)
Shio
Zodiak
Nama Lahir
Bachtiar Nasir
Tanggal Lahir
26 June 1967 (54 thn)
Shio
Zodiak
Nama Lahir
Muhammad Arifin Ilham
Tanggal Lahir
08 June 1969 (52 thn)
Shio
Zodiak
Nama Lahir
Ma'ruf Amin
Tanggal Lahir
11 March 1943 (78 thn)
Shio
Zodiak
Nama Lahir
Siauw Chen Kwok
Tanggal Lahir
31 January 1984 (37 thn)
Shio
Zodiak
Nama Lahir
Abdullah Gymnastiar
Tanggal Lahir
29 January 1962 (60 thn)
Shio
Zodiak